Stojíme vždy na Vaší straně.

Svět není černobílý, proto lze na každou situaci pohlížet z nepřeberného množství hledisek. Jednoduchost jediného je svůdná. My však naše klienty známe osobně a chápeme jejich cíle amotivaci. Proto známe jejich potřeby a dokážeme je uskutečnit.

Společná advokátní kancelář Korbař, Pokorný a spol.

Naše advokátní kancelář Korbař, Pokorný a spol. poskytuje komplexní právní služby tuzemským i zahraničním subjektům od roku 1992. Nabízíme vám kvalitu, diskrétnost, individuální přístup a zejména výsledky v těchto oblastech:

Ucelené služby v oblastech práva obchodního, smluvního, finančního, daňového, pracovního, softwarového a řady dalších.

Obhajoba klientů v trestních řízeních. Úspěšně pomáháme také poškozeným při vymáhání jejich nároků.

Od zakládání společností přes správu jejich agendy až po fúze, transformace, rozdělení nebo zrušení firem.

Poskytujeme právní asistenci při jednáních klienta, jakož i další služby potřebné pro závazkové vztahy a jejich zajištění.

Kompletní služby pro účastníky dědického řízení, konzultace při sepisování závěti, řešení majetkových sporů mezi dědici.

Poradenství při podávání stížností k Ústavnímu soudu ČR včetně zastupování během samotného řízení.

Odborné právní služby týkající se ochrany osobnosti a ochrany osobních údajů.

Zajištění rozvodového řízení a vypořádání společného jmění manželů.

Právní podpora při koupi, prodeji či pronájmu nemovitostí včetně zastupování před stavebními a katastrálními úřady.

Klientům naší advokátní kanceláře pomáháme také při soudních nebo rozhodčích řízeních. Naše služby zasahují i do práva konkursního.

Kontaktujte nás

Korbař, Pokorný a spol.,
Společná advokátní kancelář
Lublaňská 507/8
120 00 Praha 2

+420 224 918 648

Chcete se dozvědět nějaké informace o nás, poradit se, sjednat si schůzku? Neváhejte nás kontaktovat.


Copyright © 2012 Advokátní Kancelář Korbař, Pokorný a spol. Všechna práva vyhrazena.