Odkazy
Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz
Kancelář prezidenta ČR http://www.hrad.cz
Úřad vlády ČR http://www.vlada.cz
Ministerstvo spravedlnosti ČR, obchodní rejstřík http://www.justice.cz
Ministerstvo vnitra ČR http://www.mvcr.cz
Úřad průmyslového vlastnictvíhh http://www.upv.czhh
Úřad pro ochranu osobních údajů http://www.uoou.cz
Česká národní banka http://www.cnb.cz
Nejvyšší kontrolní úřad http://www.nku.cz
Komise pro cenné papíry http://www.sec.cz
Veřejný ochránce práv (ombudsman) http://www.ochrance.cz
Ústavní soud ČR http://www.concourt.cz
Nejvyšší soud ČR http://www.nsoud.cz
Administrativní registr ekonomických subjektů http://wwwinfo.mfcr.cz
Informační systém katastru nemovitostí ČR http://katastr.cuzk.cz
Nahlížení do katastru nemovitostí http://nahlizenidokn.cuzk.cz
Informační systém o veřejných zakázkách a dražbách http://www.centralniadresa.cz
Česká advokátní komora http://www.cak.cz
Notářská komora http://www.nkcr.cz
Exekutorská komora http://www.exekutorskakomora.cz
Komora soudních znalců ČR http://www.experts.cz
Komora auditorů ČR http://www.kacr.cz
Komora daňových poradců ČR http://www.kdpcr.cz
Komora patentovaných zástupců http://www.patent-agents.cz
První certifikační autorita, a.s. http://www.ica.cz
Právnická fakulta UK http://www.prf.cuni.cz
Stránky Evropské unie http://europa.eu.int/
Stránky Delegace Evropské komise v ČR http://www.evropska-unie.cz
Rada Evropy http://www.coe.int
Organizace spojených národů http://www.un.org
Kontaktujte nás

Korbař, Pokorný a spol.,
Společná advokátní kancelář
Lublaňská 507/8
120 00 Praha 2

+420 224 918 648

Chcete se dozvědět nějaké informace o nás, poradit se, sjednat si schůzku? Neváhejte nás kontaktovat.


Copyright © 2012 Advokátní Kancelář Korbař, Pokorný a spol. Všechna práva vyhrazena.