Služby

Pomáháme, radíme a zastupujeme. Naše advokátní kancelář nabízí profesionální služby v následujících oblastech:

Jedná se o průnik jednotlivých oborů, zejména práva obchodního (včetně práva nekalé soutěže), smluvního, finančního, pracovního, daňového, softwarového a dalších. Poskytujeme komplexní služby formou outsourcingu. Naši klienti se tak nemusí zabývat dílčími aspekty naší práce. Postupujeme proaktivně a samostatně. Dílčí zadání řešíme s vědomím přesahů a vnitřních souvislostí v podniku klienta.

Obhajoba v trestních řízeních patří již léta mezi naše specializace. Úspěšně jsme se zhostili řady případů z trestního práva i záležitostí ve věcech hospodářských. Hluboká znalost tohoto oboru nám umožňuje poskytovat služby také poškozeným. A to jak při uplatňování nároků v trestním řízení, tak při jejich vymáhání.

Zajišťujeme kompletní služby od zakládání společností přes správu jejich agendy až po fúze, transformace, rozdělení nebo zrušení firem. Naši lidé se dobře orientují také v souvisejícím koncernovém a kartelovém právu.

Služby v této oblasti zahrnují konzultace plánovaného smluvního vztahu, vypracování písemných komentářů, návrhů a připomínek a přípravu odpovídajících smluvních podkladů. Logickou součástí je i nabídka asistence na jednáních klienta. Naší výhodou jsou znalosti z řady neprávních oborů, které nám umožňují maximálně chránit vaše zájmy. Zvláštní péči věnujeme tzv. IT právu (část práva autorského).

Pomůžeme vám při sepisování závěti i během dědického řízení. Pro vytvoření poslední vůle navrhneme způsob uspořádání a u závěti pořízené do notářského zápisu vyjednáme služby renomovaných notářů. Ve spolupráci se soukromými detektivy jsme schopni zajistit pátrání po dědicích s neznámým místem pobytu, stejně jako hledání důkazů pro sporné případy vydědění.

Máme bohaté zkušenosti s uplatňováním ochrany základních práv. V případě, že se rozhodnete využít našich služeb, vypracujeme ústavní stížnost a v následujícím řízení vás samozřejmě také kvalifikovaně zastoupíme.

Ochrana soukromí a důstojnosti klientů patří mezi naše priority, a proto v takových situacích postupujeme kategoricky a nekompromisně. Pokud někdo porušil Vaše práva na ochranu osobnosti nebo osobních údajů, budeme stát na vaší straně.

Rozvod patří mezi vypjaté životní situace, které umocňuje přítomnost nezletilých dětí a obtížná komunikace mezi manželi. Jsme připraveni vám poskytnout odbornou pomoc i v této situaci. Spolupracujeme se soudními znalci, lékaři i psychology. Naše služby zahrnují také zajištění majetkového vypořádání a souvisejících soudních řízení.

Nabízíme vám právní služby při koupi či nájmu nemovitostí. Nezapomínáme ani na agendu věcných břemen, zástav, realizace zástav a jejich dražeb. Rovněž zajišťujeme zastupování před stavebními úřady a poradenství pro developerské projekty.

Naše klienty zastupujeme také v soudních a rozhodčích řízeních. Vynikající znalosti procesního a konkursního práva nám umožňují postupovat rychle a efektivně téměř v jakémkoli sporu. Na prvním místě je u nás vymožení nároků klienta – ve vhodných případech proto postupujeme i cestou vymáhání náhradního plnění nebo kapitalizací pohledávek.

Kontaktujte nás

Korbař, Pokorný a spol.,
Společná advokátní kancelář
Lublaňská 507/8
120 00 Praha 2

+420 224 918 648

Chcete se dozvědět nějaké informace o nás, poradit se, sjednat si schůzku? Neváhejte nás kontaktovat.


Copyright © 2012 Advokátní Kancelář Korbař, Pokorný a spol. Všechna práva vyhrazena.