O nás

JUDr. Martin Korbař

nar. 1949, pochází z právnické rodiny, absolvent Právnické fakulty UK z roku 1972, advokátem od 1. 7.1990, předtím praxe u soudů různých stupňů v hl. m. Praze.

Zaměřil se zejména na problematiku trestního práva a práva dědického. Je spoluautorem několika publikací (např. Majetkoprávní vztahy v běžném občanském životě – nakladatelství Prospektrum, Praha 1997) a spoluatorem komentáře k Trestnímu zákoníku 2010, vydaného nakladatelstvím EUROUNION Praha, s.r.o.

E-mail: korbar@korbar.cz

Více informací


Mgr. Michal Pokorný

nar. 1965, pochází z právnické rodiny, absolvent Právnické fakulty UK v Praze (1987), 1987-1991 státní služba (justiční čekatel a soudce), advokát od r. 1992.

V posledních letech se zaměřil zejména na problematiku podnikového práva, práva rodinného a právo trestní (je členem redakční rady Trestněprávní revue – www.beck.cz ). Je autorem a spoluautorem řady publikací a příspěvků v odborném tisku (např. Majetkoprávní vztahy v běžném občanském životě – nakladatelství Prospektrum, Praha 1997, Trestní vzory z advokátní praxe – I. díl, a další, stálý přispěvatel Trestněprávní revue).

E-mail: pokorny@korbar.cz

Více informací


JUDr. Kristýna Janková, spolupracující advokátka

Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni absolvovala v r. 2011, s diplomovou prací věnovanou zániku manželství v ČR.

Svou rigorózní práci (2014) zaměřila na srovnání zániku manželství podle nového občanského zákoníku, ale i podle předchozí úpravy a srovnání této právní úpravy s normami platnými pro zánik manželství v Anglii a Walesu (GB).

Praxi zaměřuje na rodinné právo, zejména se zahraničním prvkem, smluvní právo, a obhajobu v trestních věcech u majetkových deliktů.

E-mail: jankova@korbar.cz

Více informací


Mgr. Tomáš Svoboda, spolupracující advokát

nar. 1987, pochází z právnické rodiny, Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni absolvoval v r. 2011, s diplomovou prací na originální a doposud málo akcentované téma „Bardská smlouva a institut protektorátu“. Po absolutoriu působil jako advokátní koncipient v naší advokátní kanceláři a pro jeho výjimečné kvality a schopnosti mu bylo nabídnuto setrvat i jako advokát. K naší radosti nabídku přijal.

Praxi zaměřuje na občanské a obchodní právo, včetně zastupování ve sporných řízeních a obhajobu v trestních věcech. Má cenné zkušenosti z řízení před rejstříkovými soudy.

E-mail: svoboda@korbar.cz

Více informací

Kontaktujte nás

Korbař, Pokorný a spol.,
Společná advokátní kancelář
Lublaňská 507/8
120 00 Praha 2

+420 224 918 648

Chcete se dozvědět nějaké informace o nás, poradit se, sjednat si schůzku? Neváhejte nás kontaktovat.


Copyright © 2012 Advokátní Kancelář Korbař, Pokorný a spol. Všechna práva vyhrazena.